سوله فلزی صنعتی

یکی از جذابترین و زیباترین سازه های عمرانی که در طراحی و تولید صنعتی آنها از فلز استفاده شده، سوله نام دارد. در واقع سوله ها به سازه های فلزی شیبداری گفته می شوند که قطعات تشکیل دهنده آن بر حسب محاسبات فنی خاصی به یکدیگر متصل خواهند شد.

ابعاد و اندازه سوله ها بر اساس نوع کاربری و کاربرد آنها متفاوت خواهد بود. به طور مثال در ساخت اکثر سالن و سوله های صنعتی با کاربری های متعددی از قطعاتی با ابعاد و وزن متغیر استفاده خواهد شد.

سوله فلزی صنعتی، در واقع سازه ای فولادی و پیش ساخته است که کاربرد بسیاری در سراسر جهان دارد و باید هنگام سفارش این محصول همواره به موضوعاتی چون ابعاد دهانه، ارتفاع، طول و میزان تحمل بار برف و باد منطقه در زمان طراحی داشت.

همچنین با وجود بهترین کارشناسان و محاسبات در ساخت قطعات سوله فلزی صنعتی، چنانچه اصولی مانند جوشکاری، زنگ زدایی و رنگ آمیزی علمی یا کارگذاری صحیح اجزا و استفاده از متریال و پیچ و مهره استاندارد رعایت نشود؛ آن سازه فلزی صنعتی از استحکام و کارایی لازم برای استفاده در انواع کاربری های صنعتی گوناگون برخوردار نخواهند بود.

خصوصیات ساخت و نصب سوله فلزی صنعتی

به طور عمده کاربرد سوله فلزی صنعتی از نظر طراحی با دیگر سازه های عمرانی متفاوت است و در قاب این سازه ها عموما از دهانه های بزرگ و سقف هایی شیبدار استفاده می شود. همچنین پروفیل های موجود در بازار برای اجرای این نوع سازه ها به دلیل بزرگی ابعاد تیر و ستون هایش مناسب نبوده و باید برای ساخت تیر ورق برای استفاده در پروفیل های آن اقدام کرد.

از آنجایی که تخصص و دقت فراونی در تولید سازه فلزی صنعتی دخیل است؛ لذا بی توجهی به هر یک از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار آن در امر طراحی این نوع سازه ها خسارات و هزینه های جبران ناپذیری را برای سازنده به دنبال خود خواهد داشت و همچنین ممکن است باعث تضعیف استحکام و پایداری سازه فلزی نیز شود.

مراحل ساخت و نصب سازه شیبدار فلزی صنعتی

مراحل طراحی و ساخت سوله فلزی صنعتی مقاوم با کیفیت در جهت استفاده کاربری های مختلف صنعتی شامل هر یک از موارد مطرح شده در زیر است :

توجه به قابلیت بارگذاری دائم و نامتقارن در ترکیب قطعات اتصال دهنده سوله
توجه به قابلیت بارگذاری جانبی برف و باران در ترکیب قطعات اتصال دهنده سوله
قابلیت بارگذاری جرثقیل در ترکیب قطعات اتصال دهنده سوله
در نظر گرفتن اهمیت و ضریب منطقه ای سوله
محاسبه ارتفاع جانبی و دیواره های سوله
محاسبه دهانه ورودی و اندازه طولی سوله
مشخص کردن تعداد قاب های طولی مورد نیاز
محاسبه درز انقطاع
محاسبه ضریب طول موثر
محاسبه درصد شیب سقف سوله فلزی
انتخاب پوشش سقف سوله  از جنس ساندویچ پنل یا ورق گالوانیزه و توری مرغی
تشخیص نوع خاستگاه زمین و مقاومت خاک منطقه
کنترل در جابجایی قطعات سوله فلزی صنعتی
طراحی قطعات اتصال دهنده و بیس پلیت
طراحی تیر حمال جرثقیل
طراحی میل مهار(sag rod)
تشخیص پرلین‌ ها با استفاده از نرم‌ افزار
ارائه طرحی مناسب و با صرفه اقتصادی برای سازنده
ارائه دفترچه محاسبات برای آغاز تولید سازه فلزی صنعتی پروژه

عوامل موثر بر وزن سوله یک سازه صنعتی

وزن یک سوله فلز صنعتی به فاکتورهای گوناگونی همچون موقعیت مکان آن، سرعت وزش باد، میزان بارش باران و برف، دهانه سالن و ارتفاع ستون ها بستگی خواهد داشت و در صورت لزوم از جرثقیل سقفی در ساخت آن بستگی خواهد شد. وزن یک سوله فلزی بر روی قیمت و کیفیت آن در طراحی سازه های صنعتی تاثیر بسزایی دارد.

مطالب مرتبط

مزایای سازه های فلزی