محافظت از انبار ها و سوله های بزرگ صنعتی، نیازمند دانش و مهارت کافی می باشد.

صاحبان مشاغل که محل کار آن ها و دپو محصولاتشان در سوله های بزرگ می باشد، خواهان امنیت کافی از همه جوانب می باشند.

برای تامین امنیت سوله ها و انبارها از لحاظ آتش نشانی و حریق می بایستی یک سری قوانین و مقررات و ضوابط آتش نشانی سوله را رعایت نماییم.

ضوابط آتش نشانی سوله شامل بخش های مختلفی هستند که در دو مرحله کلی تقسیم بندی می شوند.

ضوابط مربوط به آتش نشانی سوله و فاصله آن با توجه به نوع کاربری

 • ساختمان هایی که در کنار جایگاه های سوخت ساخته می شوند، تنها تا دو طبقه مجوز ساخت دارند.
 • ساختمان سوله باید از جایگاه های سوخت پمپ بنزین، پمپ گاز و گازوئیل فاصله ۷ متری داشته باشد.
 • ساختمان با کاربری سینما، مسجد، سالن اجتماعات و مکان های پر جمعیت نباید در نزدیکی جایگاه های سوخت ساخته شوند چرا که در هنگام وقوع حادثه، خسارات جانی و مالی بسیار زیادی را به جای خواهد گذاشت.
 • لازم به ذکر است که به ازای هر طبقه بیشتر از دو طبقه لازم است در وهله اول ۳ متر عقب نشینی کنند و یا دیوار سمت جایگاه سوخت را طوری بسازند که هیچ گونه راه نفوذ نداشته باشد در ضمن مقاومت این دیوار می بایستی ۷ کیلو گرم بر سانتی متر مربع باشد.

کپسول های آتش نشانی در سوله

برای استفاده و به کار گیری کپسول های آتش نشانی در سوله، باید قوانین و ضوابطی که باعث امنیت بیشتر م ی شود را رعایت کنیم.

 • کپسول های آتش نشانی باید دور از مواد اشتعال زا قرار بگیرند.
 • کپسول هایی که وزن آن ها بیشتر از ۱۸ کیلو گرم می باشد را باید در ارتفاع ۱ متر یا کمتر نصب کنیم.
 • کپسول های آتش نشانی باید در جایی قرار بگیرند که دور از تابش مستقیم نور خورشید یا بارش برف باشند
 • در ساختمان هایی که بیشتر از ۱ طبقه هستند، بهتر است در هر طبقه یک کپسول آتش نشانی وجود داشته باشد.
 • بهترین محل برای نصب کپسول های خاموش کننده، کنار درب ورودی و خروجی و همچنین محل راه رو ها می باشد.

ضوابط آتش نشانی آسانسور یا بالا بر

چنانچه در سوله خود از بالا بر های برقی یا اسانسور استفاده می کنید، باید قوانینی را در خصوص آن رعایت نمایید تا مشکلی پیش نیایید.

 • آسانسور را نباید در مرکز سوله قرار دهید.
 • حداقل ابعاد چال آسانسور باید چیزی در حدود ۱۵۰ سانتی متر در ۱۵۰ سانتی متر باشد.
 • موتور آسانسور را نباید در کنار موتور خانه قرار دهید چرا که هر لحظه امکان انفجار وجود دارد. در این خصوص می بایستی با کارشناس مشورت کنید و تحت نظر ایشان مراحل نصب و راه اندازی را انجام دهید.