آدرس شهرک صنعتی نصیر آباد

شهرک صنعتی نصیرآباد در مجور تهران-رباط کریم، ۲ کیلومتر مانده به شهر رباط کریم، باند جنوبی جاده قرار گرفته است.

این شهرک صنعتی به عنوان یکی از بهترین و مهم ترین مراکز صنعتی و تولیدی در این منطقه شناخته می شود.

صنایع واقع در شهرک صنعتی نصیر آباد

در این شهرک کارخانجات و واحد های تولیدی در زمینه های مختلف ماننده قلزات، پلاستیم، خودرو سازی، الکترونیک و …. فعال هستند.

این شهرک به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین پارک های تولیدات صنعتی و فناوری در ایران، در حوزه های مختلف فعالیت دارد.

امکانات شهرک صنعتی نصیر آباد

شهرک صنعتی نصیر آباد در سال ۱۳۷۵ در حومه شهر کرج تاسیس شده و بهه دلیل قرارگییری به جاده های اصلی و راحت در دسترس بودن به بزرگ ترین بازار های فروش، جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه گذاران دارد.

شهرک صنعتی نصیر آباد، دارای زیر ساخت های مناسب از جمله جاده های دسترسی، و امکانات آب، برق و گاز می باشد که این امر موجب رونق بخش صنعت در اسین منطقه شده است.

شهرک صنعتی نصر آبا کرج به دلیل تامین نیروی کار ماهر و نیمه ماهر، تاسیسات و امکانات مناسب فراهم شده در آن، قابلیت رشد بسیار بالایی دارد. همچنین این شهرک دارای زیر ساخت های مناسب، از جمله بانک، ادارات دولتی، پست خانه، جاده و همچنین مراکز خدمات بهداشتی می باشد.

همچنین بخوانید :

شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد

شهرک صنعتی شمس آباد

شهرک صنعتی امید البرز

شهرک صنعتی کوثر