معرفی شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد

مناطق صنعتی شهرستان اشتهارد: شهرستان اشتهارد علاوه بر شهر قدیمی اشتهارد دارای یک مجموعه بزرگ صنعتی با نام شهرک صنعتی اشتهارد و یک ناحیه صنعتی بنام کوثر و دارای منطقه صنعتی مهدی آباد وزون صنعتی ایپک و شهرک صنعتی امید … ادامه خواندن معرفی شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد